Rozvojové projekty pro firmy

Ve firmách působím v roli koučky, manažerky rozvojových projektů a moderátorky inovativních workshopů.

Pomohu vám vytvářet firemní kulturu, kde je radost spolu pracovat.

 • Jak lépe využít potenciál lidí, týmů a firmy?
 • Jak na zpětnou vazbu, která motivuje, rozvíjí i baví?
 • Chcete natrénovat schopnost týmu vést náročná jednání? 
 • Potřebujete facilitátora pro konstruktivní týmovou diskuzi?

 

Jak lépe využít potenciál lidí, týmů a firmy?

 • Hledáte cesty, jak zlepšit vnitřní fungování firmy a svou pozici na trhu?
 • Přemýšlíte, jak naplno využít znalosti, zkušenosti, názory a nápady vašich zaměstnanců, o kterých možná ani nevíte?
 • Postrádáte od lidí proaktivní přístup a chcete to změnit?
Pomohu vám objevit nevyužitý potenciál lidí, týmů a celé společnosti a dosáhnout lepší synergie, motivace a výsledků.

Jaký volím postup?

o NEANONYMNÍ PRŮZKUM – „Mapování potenciálu“
Zmapuji názory na lepší využití potenciálu lidí, týmů a firmy.

o EMPATICKÉ ROZHOVORY
S klíčovými zaměstnanci rozvinu jejich nápady, návrhy a postřehy.

o PREZENTACE VÝSLEDKŮ
Pro management vypracuji zprávu. Pro zaměstnance připravíme prezentaci výstupů a plán, jak podněty společně zpracujeme.

o ROZVOJOVÉ WORKSHOPY
Užijeme si spolu práci! Probereme podněty s využitím metody design thinking, kreativních technik a her zaměřených na osobní rozvoj.

Jaká témata ve firmách s týmy nejčastěji řeším?
• Update vize, mise a firemních hodnot
• Hodnocení a motivace ve firmě
• Systém sdílení informací a znalostí
• Zlepšování práce se zákazníkem
• Optimalizace procesů
• A další …

CHCI LÉPE VYUŽÍT NÁŠ POTENCIÁL

Chcete natrénovat schopnost týmu vést náročná jednání?

 • Hledáte způsob, jak bez dlouhého teoretizování vybavit svůj tým schopností komunikovat v náročných situacích?
 • Chcete odstranit bariéry vašich lidí v řešení nepříjemných situací?
 • Uvítali byste zlepšení vztahů a atmosféry na pracovišti díky otevřenější komunikaci?

Naučím vás pracovat se svými emocemi, otevírat konflikty
a nesedat na lep manipulátorům.
Společně můžeme změnit vnímání paradigmatu
„náš zákazník, náš pán“ na „náš zákazník, náš partner“.

PROVEDU VÁS TÉMATY JAKO JSOU …

o  Udílení a přijímání zpětné vazby
o  Asertivní jednání, resp. obrana proti manipulaci
o  Obchodní prezentace a vyjednávání
o  Zvládání emocí a konfliktů

Jak budeme postupovat?

o  Uvedu vás do tématu
o  Společně pojmenujeme osvědčené postupy
o  Vytvoříme „laboratoř“, kde si vyzkoušíte různé typy situací a reakcí
o  Sami si vyhodnotíte, v čem se cítíte nejlépe a jaký postup vnímáte jako efektivní.

CHCEME SE ZLEPŠIT V KOMUNIKACI

Jak na zpětnou vazbu, která motivuje, rozvíjí i baví?

 • Jak podat zpětnou vazbu tak, aby motivovala?
 • Chcete vtáhnout zaměstnance do společného posouvání hranic tak, aby je to bavilo?
 • Jak vytvořit prostředí, kde můžete v týmu sdílet zpětnou vazbu otevřeně?
Pomohu vám zprostředkovat sebereflexi a zpětnou vazbu kreativně, hravě a pokaždé trochu jinak.

ZRCADLENÍ

je pravidelný 2-3 hod. workshop, na kterém probereme …

o  POVEDLO / NEPOVEDLO
Budete sdílet, co se povedlo či nepovedlo, pochválíte se a pojmenujete, co chcete změnit.

o  MOJE VIZE
Změříte pozornost na své dlouhodobé cíle, na které je tak jednoduché zapomenout.

o  MOJE PRIORITY
Provedu vás pokaždé jinou úvahou o využití vašeho času. Díky tomu se budete stále zdokonalovat v práci s časem a prioritami, takže budete stále dokonalejší 😉

o  TÝMOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA
Budete sdílet zpětnou vazbu otevřeně a někdy i hravě. Kreativních a hravých forem zpětné vazby máme plnou ošatku.

Základem růstu je neustálá chuť objevovat nové možnosti, zažívat nová dobrodružství, zkoušet, laborovat, ochutnávat, cítit, zkrátka prožívat. Důležitým palivem pro plamínek touhy po objevování je vědomí smyslu – vědění toho, co chci, proč to chci a komu tím prospěju. Mým cílem bude tento váš plamínek neustále podporovat v hoření.

CHCI SI S TÝMEM UŽÍT PRÁCI

Potřebujete facilitátora pro konstruktivní diskuzi?

 • Hledáte způsob, jak udělat debatu vyváženou, aby v ní měli všichni stejný prostor?
 • Chcete se nechat provést diskuzí člověkem, který má na téma nezávislý pohled?
 • Uvítali byste propojení pracovního workshopu s tématy zaměřenými na osobní rozvoj?
Pomohu vám sdílet ve společné diskuzi zkušenosti
a nápady všech členů týmu. Přinesu do společné práce
svůj nezávislý pohled a zkušenosti z jiných firem.

Jaké principy v práci facilitátora využívám?

o  Týmové sdílení zkušeností, nápadů a názorů
o  Metodu design thinking a další tvůrčí a hravé techniky
o  SWOT analýzu
o  Po dohodě prokládám diskuzi školícími bloky zaměřenými na komunikaci a spolupráci
o  Shrnutí závěrů stručně a jasně, aby bylo každému jasné „CO, KDO, JAK, KDY, PROČ, ZAČ“

CHCEME SE NECHAT PROVÉST DISKUZÍ

  Adéla Bobková Humlová

  603 420 095
  adela.bobkova@sofidea.cz

  Potkat se můžeme v Praze, v Řevnicích, v Berouně nebo online. Rezervujte si svůj čas na první schůzku ONLINE.

  REZERVOVAT ONLINE SCHŮZKU

  Mám zájem o zasílání newsletteru


   Sociální sítě: