Osobní reference


Hana Bartošová
HR Manager CZ & SK
Takeda

V době slučování společnosti Takeda a Shire jsem hledala kouče, který by mě i kolegům pomohl projít náročným procesem integrace. S Adélou jsme rychle navázali spolupráci, pomohla nám nejen se stanovením priorit, ale i s přípravou na náročná jednání o budoucí podobě nově vznikající společnosti. Řešili jsme i otázky komunikace změn či vedení týmu v novém uspořádání. I díky přístupu a zkušenostem Adély se nám daří úspěšně zvládat integrační proces. Moje osobní zkušenost předčila očekávání. Díky důslednému přístupu Adély jsem se rychle dokázala podívat na svoje vnímání a reakce zvenku a sama vyhodnotit, jak příště jednat jinak. Pochopila jsem, jak moc důležitá je moje rovnováha a že já jsem ta, kdo určuje hranice. Pochopila jsem, že moje pocity a empatie jsou mými věrnými rádci.

***


Lukáš Záruba
Chief Technical Officer/Managing Partner
Solutions for Media Praha s.r.o.

S Adélou dlouhodobě spolupracujeme na osobnostním rozvoji našich zaměstnanců. Mně osobně přinášejí hodiny koučinku prostor pro urovnání myšlenek a nápadů jak ze soukromého, tak z pracovního prostředí. Díky tomu implementujeme nové pracovní procesy, zlepšujeme vnitrofiremní komunikaci i přístup k zákazníkům a naše společnost se stala příjemnějším pracovním prostředím.

***

Lukáš Brandejs
Chief Risk & Credit Management Officer
TVO Europe Holdings, a.s.

Individuální koučink s Adélou Humlovou pro mne znamenal významnou pomoc v osobním i profesním rozvoji. Naučil jsem se nahlížet na věci z více různých úhlů, chápat věci v širších souvislostech, lépe se orientovat v různých pracovních i nepracovních situacích a v neposlední řadě též uvědomit si vlastní potenciál a možnosti jeho využití. Za hlavní přednosti Adély považuji nadhled, vlastní zkušenost s vedením firmy, zajímavý a přirozený způsob výkladu jednotlivých témat a praktické zaměření jednotlivých setkání s koučkou. Velmi též oceňuji otevřenost a přátelskou atmosféru, která vždy panovala. Adéla mi velmi pomohla v získání nadhledu, sebejistoty, s tím, jak řešit praktické problémy na pracovišti, zlepšit komunikaci s podřízenými i obchodními partnery atd. Pevně věřím, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu. Koučink s Adélou Humlovou mohu jen doporučit.

***

Mgr. Anna Vocelová
Vedoucí oddělení personálního
Pražská plynárenská, a.s.

Spolupráci se společností Sofidea jsme zahájili počátkem roku 2011. Absolvovali jsme několik velmi příjemných setkání, během nichž jsme diskutovali o možnostech zefektivnění procesu přijímání nových zaměstnanců. Získali jsme nejen nový pohled na to, jak vést přijímací pohovor a čeho se naopak vyvarovat, ale dozvěděli jsme se především o dalších možnostech prověřování kandidátů.Nejednalo se přitom jen o teoretické představení osobnostních, výkonových či odborných testů, ale o konzultaci, jaké testy používat při jaké příležitosti, jak je vyhodnocovat a správně interpretovat. Testy jsme si rovněž prakticky vyzkoušeli, stejně jako sestavování případových studií na míru naší společnosti.

Spolupráce s paní Humlovou a paní Vávrovou předčila naše očekávání. Jejich profesionální přístup podpořený výbornou přípravou a dlouholetými zkušenostmi nás utvrdil v tom, že máme stále možnost se zlepšovat a rozvíjet. Naše spolupráce byla založena na aktivním naslouchání obou stran, nikoli na mentorování a přikazování ze strany Sofidei. Všechna doporučení byla věcná, adresná a podnětná, konkrétně odrážející situaci v naší společnosti.Společnost Sofieda v nás rozhodně nebudila dojem, že chce svůj produkt prodat za každou cenu, ale že nám chce skutečně pomoci k efektivnějšímu přijímacímu procesu s minimalizací chybných voleb.

***

David Nárožný
Executive Director
Deckard&Penfield

Doporučuji Adélu Humlovou jako kouče. Lekce, které jsem s ní absolvoval, mi zásadním způsobem pomohly k osobnímu i profesnímu rozvoji.

Rauf Fattakhov
Managing Director & Co-Founder
Prospero Events Group

It is my pleasure to give my unreserved reference about Adela Humlova. We started the collaboration with Adela a few months ago to develop our HR function. Adela has an important combination of experience in working, leading and owning a business and deeper interest in how behavioral aspects such as mind, feelings, intuition, and emotions can make decision making better. Since we worked with her, she demonstrated the ability to interact on time and in details with eagerness to go the extra mile. Particularly she helped to assess employees profiles, made HR research, helped to create an action plan, designed motivational system and consulted in re-organization to put our organization in a stronger position.

***

 
Daniel Černý
Předseda představenstva
HALLA a.s.

S Adélou Humlovou spolupracuji dlouhodobě zejména v oblasti hodnocení a motivace zaměstnanců a koučinku. Hodiny koučinku byly pro mě osobně velkým přínosem a otevřely mně mnoho nových pohledů na zdánlivě známé a jasné oblasti. Kromě koučinku dalších managerů firmy připravila pro společnost HALLA též několik workshopů na témata jako např. týmová spolupráce, hledání nových cest a posouvání hranic. V rámci workshopů nám Adéla svým skvělým moderováním diskuze pomohla lépe a efektivněji využít názory a nápady zaměstnanců. Oceňuji také její osobní přístup, díky kterému dokáže rychle analyzovat konkrétní potřeby v dané oblasti a jim přizpůsobit formu spolupráce tak, že vždy přijde s něčím novým a neotřelým.

***

Marek Vyskočil
Ředitel společnosti
2C Czech Republic, k.s.

Společnost 2C Czech Republic, k.s. poskytuje služby v oblasti softwarových produktů, případně řešení hardwarových a softwarových řešení. V osobě Adély Humlové získala naše firma odborníka pro tvorbu firemních vizí a cílů, moderátora diskusí o funkcích jednotlivých členů týmu. Pomocí těchto moderovaných diskusí nacházíme nové obchodní příležitosti, snadněji identifikujeme silná i slabá místa naší firmy a vytváříme tímto prostor pro další růst. Jsme velmi spokojení se službami, které nám poskytuje práce paní Humlové a můžeme je doporučit i dalším případným firmám.

***

Mgr. Šárka Kopřivová
Resource Branch Manager
Vigour a.s.

Na kurz s názvem „Rozvoj osobnostních a manažerských schopností“ jsem šla s očekáváním, že se dozvím teoretické základy o tom, jak rozvíjet vlastní potenciál a případně jak lépe řídit sama sebe, svoje kolegy a podřízené. Mým vlastním cílem bylo stát se efektivnější a zastávat svoji pozici lépe.

Kurz předčil moje očekávání, neboť jsem se setkala s Adélou, která ve mně od prvního momentu vyvolávala důvěru a pocit, že „sakra“ ví o čem mluví. Velmi mě zaujaly její zkušenosti a znalosti v oblasti coachingu. Kurzy nebyly ani zdaleka jen teoretické. Naopak jsme se pokoušely dostat k „jádru pudla“ a každé slovo, myšlenku převést do reality. Lektorka mě vždy během jednoho sezení nabila obrovským množstvím myšlenek a měla jsem pak dlouho nad čím přemýšlet. Otevřela mi oči. Přinutila mě vidět věci i jinak a nebo si alespoň uvědomit, že to jde vidět i jinak. Adéla Vás donutí nad vším hodně popřemýšlet.

Každá lekce mě zaujala na 100% a to doslova pohltila. A nebylo vyjímkou, že mi sem tam nějaká nová zjištění přímo vyrazila dech. Kurzy mi během čtyř měsíců daly to, co jsem roky hledala sama. Odpovědi. Odpovědi na to, čím chci být, kde je můj potenciál, co chci v životě dělat. A co je pro mne nejdůležitější, kurzy mi pomohly citlivěji vnímat vlastní pocity, emoce a uvědomit si, že jenom já sama jsem zodpovědná za vlastní spokojenost. Adéla mi ukázala cestu a je jen na mně, zda toho využiji. Moc ji za to vděčím a děkuji za její profesionální přístup a vedení i mimo osobní konzultace.

  Adéla Bobková Humlová

  603 420 095
  adela.bobkova@sofidea.cz

  Potkat se můžeme v Praze, v Řevnicích, v Berouně nebo online. Rezervujte si svůj čas na první schůzku ONLINE.

  REZERVOVAT ONLINE SCHŮZKU

  Mám zájem o zasílání newsletteru


   Sociální sítě: