Provedu Vás těmito tématy:

Sebepoznání

Kdo jsem a kdo nejsem
Poznávání různých částí svého „Já“
Objevování vlastního potenciálu a svého životního snu

Vnímavost

Naslouchání svým pocitům a potřebám
Propojení racionálního a iracionálního vnímání
Pocity, emoce, intuice, energie

Cesta za vlastní vizí

Identifikace vlastních hodnot
Vnímání příležitostí
Zvládání překážek
Rozvoj vlastního podnikání

Využití potenciálu

Vnímání a vytváření příležitostí
Prezentace při osobním setkání
Vyjednávání o mzdě

Vztahy

Otevírání a řešení konfliktů
Překonání stereotypů v komunikaci
Identifikace manipulace u sebe i u ostatních
Rozvíjení schopnosti navázat a pěstovat vztah

Radost ze (spolu)práce

Navazování a rozvíjení vztahů
Motivace sebe i ostatních
Týmová práce
Prožívání smysluplnosti a radosti

Reference klientů

… Hodiny koučinku (s Adélou) byly pro mě osobně velkým přínosem a otevřely mně mnoho nových pohledů na zdánlivě známé a jasné oblasti. Kromě koučinku dalších managerů firmy připravila pro společnost HALLA též několik workshopů na témata jako např. týmová spolupráce, hledání nových cest a posouvání hranic. … (Adéla) dokáže rychle analyzovat konkrétní potřeby v dané oblasti a jim přizpůsobit formu spolupráce tak, že vždy přijde s něčím novým a neotřelým. VÍCE

Daniel Černý, ředitel společnosti HALLA

It is my pleasure to give my unreserved reference about Adela Humlova. We started the collaboration with Adela to develop our HR function. … (she) demonstrated the ability to interact on time and in details with eagerness to go the extra mile. Particularly she helped to assess employees profiles, made HR research, helped to create an action plan, designed motivational system and consulted in re-organization to put our organization in a stronger position. VÍCE

Rauf Fattakhov, CEO společnosti PEG

V době slučování společnosti Takeda a Shire nám Adéla pomohla se stanovením priorit, ale i s přípravou na náročná jednání o budoucí podobě nově vznikající společnosti. Řešili jsme i otázky komunikace změn či vedení týmu v novém uspořádání. Díky důslednému přístupu Adély jsem se rychle dokázala podívat na svoje vnímání a reakce zvenku a sama vyhodnotit, jak příště jednat jinak. Pochopila jsem, jak moc důležitá je moje rovnováha a že já jsem ta, kdo určuje hranice. VÍCE

Hana Bartošová, HR Manager, Takeda

  Adéla Bobková Humlová

  603 420 095
  adela.bobkova@sofidea.cz

  Potkat se můžeme v Praze, v Řevnicích, v Berouně nebo online. Rezervujte si svůj čas na první schůzku ONLINE.

  REZERVOVAT ONLINE SCHŮZKU

  Mám zájem o zasílání newsletteru


   Sociální sítě: